Dimissionstale 2016

”At vove er at tabe fodfæstet for en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv”. Citat af Søren Kirkegaard.

I vores verdens øjne kan det være farligt at vove eller turde, og hvorfor er det det? Fordi så kan risikerer man at tabe. Omvendt kan det være klogt ikke at vove - og dog, for hvis vi ikke vover, så kan vi meget let tabe.

Og uanset hvor meget vi taber ved at vove, så vil vi ikke tabe os selv. Hvis jeg f.eks. vover forkert, så hjælper livet mig, men med de konsekvenser, der har at vove forkert. Men hvis jeg slet ikke vover, hvad hjælper mig så?

Og nu tænker I nok, hvad vil hun egentlig med det her?

I bund og grund er min pointe meget enkel. Vi lærer ved turde at gøre noget – at tage springet at og prøve os selv af. Vi lærer om livet, vi lærer om andre mennesker, deres baggrund, deres værdier og deres måde at være på!

Vi lærer også rigtig meget om os selv, hvad vi kan rumme, hvad vi kan håndtere, hvad er rigtigt og hvad er forkert.

Med andre ord, så bliver vi meget mere bevidste om vores egne værdier – hvad vil jeg stå for, og hvordan vil jeg leve mit liv?

Og når man ved det, så er man faktisk nået rigtig langt! Nogle kalder det at blive mere moden, andre kalder det at blive voksen.

EFTERSKOLEÅR

På en efterskole møder vi andre mennesker, vi møder mennesker med vidt forskellig baggrund fra vores egen og måske også forskellige værdier fra vores egne. På vores efterskole siger vi, at vi skal være rummelige, dvs. at vi skal rumme andre mennesker, der er forskellige fra os selv. Det kan være, at de kommer fra en anden social baggrund, det kan være at de har en anden hudfarve, det kan være at de har nogle fysiske eller psykiske vanskeligheder, der gør, at de adskiller sig en smule fra resten af flokken. Og her er det, at rummeligheden kommer i spil. Og ikke mindst det at kunne tilgive andre mennesker for at gøre noget forkert.

Der er mange typer elever med meget forskellige baggrunde, men jeg mener også, at det netop er vores forskelligheder, der gør os hver især rigere som mennesker. Vi lærer, at man godt kan være lidt anderledes, og alligevel være et fint menneske, og at ham eller hende, der er lidt anderledes end resten af flokken rent faktisk er god nok, når man først lærer dem at kende.

Skolen skal være et sted, hvor der var stor rummelighed for den enkelte, og hvor der var højt til loftet. Dette gør også, at skolen kan blive et sted, hvor vi kan være os selv – og dog!

Vi skal jo også rette os efter skolens regler og værdier, og vi skal begå os i det forpligtende fællesskab, som f.eks. at gøre hovedrent på vores værelse ved årets slutning – eller tage opvasken efter middagsmaden og aftensmaden. Det kan være op ad bakke for nogle uden at jeg vil nævne navne.

Til jer der sidder her i dag – I har haft et år, hvor I har lært noget. I har præsteret at have tre forstandere på ét enkelt skoleår – endda meget forskellige forstandere med meget forskellig personlighed, forskellig måde at gøre tingene på nok også meget forskellige baggrunde. Den prøve har I bestået!

Det kan være, at der har været udfordringer, hvor jeres tålmodighed har været spændt til bristepunktet. Det kan være, at I har følt afmagt, frustration, men jeg er sikker på, at I også har oplevet glæde og tilfredshed – det kan jeg nemlig se på en masse billeder, der er taget i gennem året, ligesom jeg kan se det på jer, når jeg møder jer, taler med jer, eller når jeg hører jer ude på gangene.

Jeg kan kun sige en ting. Jeg er rigtig glad for at have mødt jer, om end det har været en meget kort tid! Jeg synes I er en skøn flok unge mennesker – og I har potentiale, hvis nogen nogensinde skulle komme og sige det modsatte. Og tak fordi I har taget så godt imod mig – det har gjort det noget lettere at starte på Borremose Erhvervsefterskole.

FAGLIGHED

Det er ikke kun på det personlige plan, I har lært noget. I de sidste to måneder har I gået til eksamen – både skriftlige prøver og mundtlige prøver. Og selv om jeg ikke har været her, imens I har haft almindelig skolegang, men kun har været her på skolen, imens I har gået til prøver og eksamener, så har jeg alligevel kunnet se, at I også har lært noget fagligt – for jeg har skrevet under på alle eksamenspapirerne.

Jeg har set jeres faglige stolthed, når I har arbejdet med jeres erhvervsfagprøver, og jeg har set jer, når I har været nervøse, forventningsfulde og glade, når I har ventet på at komme ind til eksamen eller lige har været oppe til eksamen.

TIL JER FORÆLDRE

I har nogle skønne unge børn, der er høflige, venlige, hjælpsomme og tillidsfulde. Dem kan I være stolte af. Og jo, I får nogle børn hjem, der kan meget mere end I tror, de kan. Min mormor sagde engang til mig. ”Du kan fem gange mere end du selv tror og ti gange mere end din mor tror”. Hendes udsagn har jeg mange gange husket, specielt når tingene har været svære eller vanskelige i livet, men hun fik ret!

Og så vil jeg også sige tak! Tak for den tillid I har vist skolen og os som personale – at I har overladt jeres guldklumper til os i den tro og tillid til, at de ville blive mere modne, at de ville lære at stå på egne ben, at de ville blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse, så de kan komme godt på vej til at kunne skabe sig selv en god fremtid.

Når jeres børn nu skal videre på enten en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse, fortsætte et år mere her på skolen, eller de skal noget helt andet, så tror jeg på, at de tør at tage springet. De tør vove sig ud i det – og I kan godt være trygge i, at de nok skal klare sig.

Dette betyder ikke, at de skal stå på egne ben og klare sig på egen hånd. For de vil stadig have brug for støtte, vejledning og opbakning. Men jeg er sikker på, at jeres børn - med opbakning fra familien, vennerne og troen på sig selv, nok skal klare sig godt.

SKOLEN

Som I nok allerede har bemærket, når I træder ind ad døren til skolen, så sker der lidt forandringer. Vi er begyndt at ændre lidt på de fysiske rammer på skolen, og dette vil fortsætte både i sommerferien, men også over de næste par år.

Som en elev sagde (jeg skal nok lade være med at nævne navne), da de kom hjem fra Norge fra studieturen. "Nu kan man rigtig se at der er kommet en ny forstander, der vil sætte sit præg på skolen. Hun var ikke tilfreds med forandringerne på det tidspunkt, men hun har fuldstændig ret!

Jeg ønsker selvfølgelig at sætte mit præg på skolen. Det gælder dog ikke kun de fysiske rammer, som jeg ønsker at gøre mere tidssvarende, men det gælder også den pædagogiske praksis, værdierne og fagene.

Alt dette kan jeg selvfølgelig ikke gøre alene, men heldigvis har jeg nogle meget kompetente og engagerede kolleger, der i samlet flok gerne vil være en del af denne udvikling. Og vi er alle allerede i fuld gang med forberedelserne til skolestarten i august.

Vi har valgt at holde fast i de ting, der virker, og så arbejder vi målrettet på at forbedre os, så vi bliver en skole, hvor håndværk, kreativitet og faglighed går hånd i hånd.

Vi har nogle gode erfaringer fra vores pædagogiske praksis og undervisningsmetoder, imens vi på nogle områder har brug for at forbedre os.

Vi vil arbejde mere med målstyret undervisning, så vores elever bliver bevidste om deres egen læring og bliver mere bevidste om deres egen indsats.

Vi vil organisere os på en anden måde for at kunne udfordre alle elever, dvs. at vi møder eleverne på deres ståsted, og herudfra arbejde med læring.

Vi har nogle gode valgfag og erhvervsfag, imens nogle fag trænger til en opgradering, så vi er i front med hensyn til de krav, der stilles af uddannelsessystemet, både hvad angår grundskolen og eud/eux området eller stx området.

Vi vil nemlig gerne have nogle elever, der efter endt forløb hos os, selv kan vælge, hvilken ungdomsuddannelse, de vil tage.

Friheden for selv at kunne vælge er vigtig for os!

Vi vil arbejde mere målrettet med skolens værdier – det vi kalder for værdibaseret ledelse eller værdibaseret klasseledelse.

Dette vil vi blandt andet gøre ved at styrke sammenholdet, trivslen, kammeratskabet og fællesskabsfølelsen på skolen, da vi ved, at trivsel og læring går hånd i hånd.

Vi tror på, at vi i løbet af det næste år når langt. Vi tror på at vi formår at skabe en meget klar profil som Erhvervsefterskole med høj faglighed, sammenhold og værdier.

Jeg vil slutte af med at sige tak for i år – tak fordi jeg fik lov til at møde jer, og til jer, der fortsætter til august, vil jeg sige god ferie og på gensyn.

Udgivet i Uncategorized.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *