Vi arbejder ikke på at skabe den næste superstjerne i eSporten, men mest fokus på at skabe gode kompetencer til erhvervslivet og det voksne liv for den individuelle elev igennem denne hjernesport.

Fagligt indhold:

  • Samarbejde ( brug af opgaver/øvelser med afsæt i Forsvarets opgave inden for området)

  • Fysisk træning ( afsæt i fysioterapeutiske og ergonomiske øvelser)

  • Opgavefordeling/ansvar

  • Alternative og kreative løsnings- og metode valg

  • Gaming IQ ( udvikle evne til at forud og ”læse” mulighederne i opgaver

  • Udvikle på matematiske vinkler/økonomiske vinkler ( vinkler i forhold til spillets opgaver/styring af ressourcebrug osv.)

  • Stimulere læringsmotivationen via gaming

  • Udvikle på fysisk træning og kostkendskab

Et normalt 2 timers undervisningsforløb forløber som følgende: 15-30 minutter teori på tavlen/projektor, 45 min praksis, 15-30 minutter gruppearbejde og opfølgende praksis før vi afslutter med reflektering.

Vores værdier er som følgende:

Fokus og arbejde for mindre online mobning, racisme og mandschauvinisme. Der er desværre en udbredt usund kultur i gaming miljøet igennem de sidste mange år og eftersom der har manglet en politisk indsats på det, gør vi vores igennem vores undervisning sit til at give de unge mennesker oplæring i etik og moral. Vi opfordrer til at starte ved den enkelte elev, som selv er ansvarlig for sit og derved kan påvirke andre.

Mere sundhed i eSport hører sig til, den udbredte fordom om cola og pizzaer i en mørk kælder er ikke rigtig. Men for at de unge mennesker kan udvikle deres hjerne, imens de dyrker denne hjerne sport, giver vi dem retningslinjer til hvordan de undgår krum ryg og samtidig til hvordan de skal arbejde med deres kost for at opnå en mere sund krop. Sundere krop, sundere sind som er deres primære værktøj i eSporten. Du oplever ingen eSport udøvere på højeste plan, som lever decideret usundt. Motion og kostplaner er derimod en del af deres dagligdag.

Mindre gambling i eSport. Der er en tendens til mindreårige gambler om skins, bruger mange penge på at købe skins som de så gambler for. Dette er endnu en af de vigtige ting, som vi kæmper for bliver rettet op på og har i vores undervisning forbudt gambling samt tager afstand til boosting.

Lokale og egen PC

Skolen er i gang med at få lavet et lokale der bliver indrettet i bedste gamer-stil. Det vil være her undervisningen og selve gamingen finder sted. Det forventes at eleven medbringer sin egen PC – derfor skal du forholde dig til om din computer kan afvikle mindre til mellem-krævende PC-spil. (League of Legends, CS:GO, Hearthstone m.m.)