Iværksætteri og Innovation

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

Undervisningen omfatter grundlæggende teori om iværksætteri og kombineres med undervisnings-forløb, hvor du gennemfører hele processen fra idé til konkret handling.

I faget iværksætter kommer du til at arbejde med at udvikle idéer til konkrete produkter eller service-ydelser, som herefter skal føres ud i praksis.

Selve forløbet i iværksætter er bygget op sådan, at du hele tiden veksler mellem teori og praksis.

Vi starter med at arbejde med idéud-vikling. Her er der forskellige processer og idéudviklingsforløb, som du skal ind at prøve af.

Når du har din idé på plads, bliver det din opgave at starte din virksomhed op. Virksomheden er fiktiv, men med virksomheden skal du lave et koncept for dit produkt, og du skal udarbejde en forretningsplan, så du får en forståelse for, hvordan en virksomhed skal drives.

Du skal blandt andet finde ud af, hvilken type virksomhed du vil være, hvordan den skal organiseres, hvordan du får finan-sieringen på plads osv.

Du kommer til at arbejde med strategi for din virksomhed, hvor du blandt andet skal finde ud af, hvem din målgruppe skal være, hvordan du vil sælge dit produkt, hvor du vil sælge det og hvordan du vil markedsføre det.

Mål for forløbet er delt op i fire områder, som beskrives efterfølgende.

IDÉPROCESSER

Du kan udvikle værdiskabende nye og eksisterende idéer, hvor du arbejder med forskellige teknikker. Du skal kunne analysere dine egne og andres idéer, og du skal kunne analysere, hvilke mulig-heder, der er for din idé.

PRODUKT- OG KONCEPTUDVIKLING

Du kan gennemføre værdiskabende processer. Du skal lave en prototype af dit produkt, og du skal være i stand til at bruge netværk. Endelig skal du også kunne gøre dig nogle økonomiske overvejelser omkring dit produkt.

SALG OG MARKEDSFØRING

Du kan udvikle markedsføringsstrategier, hvor du lærer at målrette salget af dit produkt over for kunderne, og hvordan du skal kommunikere over for din målgruppe. Du skal kunne analysere markedet for dit produkt og du skal kunne udforme en markedsføringskampagne for dit produkt.

UDDANNELSESAFKLARING

Du kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet. Her bliver du præsenteret for forskellige uddannelses- og erhvervs-muligheder, der er inden for området, således at du kan vurdere, hvilken uddannelsesretning, der vil være god for dig.