METAL

På dette forløb kommer du til at stifte be-kendtskab med jern/metal-området. For-løbet er derfor et oplagt valg til dig, som senere overvejer at blive faguddannet indenfor dette erhvervsområde.

Du lærer at save, bore og svejse
Du kommer til at lære, hvordan du bruger almindeligt håndværktøj rigtigt. Du lærer f.eks. at bruge:

 • Båndsav

 • Boremaskiner

 • Slibemaskiner

 • CO2-svejser (Mig/Mag) og elektroder

 • Aflæse små tegninger og bruge dem

 • Betjene udsugning og andre sikkerhedsforanstaltninger

På forløbet får du lov til at prøve at føre kreative idéer ud i virkeligheden. Du lærer også om værktøjsorden og sikkerhed. Når forløbet er omme har du bl.a. lært, hvordan du:

 • Betjener en drejebænk

 • Lodder

 • Vedligeholder værktøj

Fra idé til færdigt produkt

Du er med til at føre en idé ud i livet fra tegning til færdigt projekt. Og du får kend-skab til materialelære –  læren om hvad der skal bruges til hvad.

​Virksomhedsbesøg og mulig praktik

På forløbet samarbejder vi med forskellige virksomheder, hvor vi kommer på besøg og ser, hvordan man arbejder på et moderne værksted og i en smede-virksomhed.

 

 

 

 

Der er derudover mulighed for etablering af kortere praktikforløb for de elever, som brænder for dette (maskinreparation. Og smedevirksomhed).

​Der er under forløbet også mulighed for.

 • Besøg hos Agromek eller anden relevant virksomhed
 • Virksomhedsbesøg på fabrik eller lignende, f.eks. Hydrema i Støvring.

Den praktiske prøve

 • §17 – arbejdsmiljøkursus – 8 timers undervisning og prøve i arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med svejs-ning. Denne prøve er en forudsætning for, at eleverne kan og må svejse under opholdet på Borremose.

 • Afsluttende skal eleverne gennemføre en mindre prøve, hvor deling, sammen-føjelse, slibning, gevindskæring osv. kan indgå.

Prøven vil vare ca. to timer.

Der udleveres et bevis på gennemført prøve med udtalelse og karakter.