Aktivitetsdag 20. september

Touren gik til Borremose Erhvervsefterskole

Tirsdag den 20. september valgte 175 syvende klasses elever fra Aars Skole, Østermarkskolen og Farsø Skole at deltage i aktivitetsdag på Borremose Erhvervsefterskole, hvor elever fra Borremose Erhvervs-efterskole skulle lede og hjælpe de besøgende elever i gennem en række aktiviteter sammen med nogle af skolens lærere.

 

Klokken 9.30 dukkede de første 7. klasses elever op på Borremose Erhvervsefterskole sammen med deres lærere fra Aars Skole, Østermarkskolen og Farsø Skole. Snart var pladsen ved cykelskuret tæt pakket med cykler og glade og forventningsfulde 7. klasses drenge og piger fra de tre skoler.

Eleverne var inviterede til aktivitetsdag, hvor de blandt andet skulle dyste imellem hinanden i idrætshallen og på fodboldbanen, ligesom de kom rundt og afprøvede nogle af værkstederne.

Efter velkomst og information om dagen gik eleverne i gang. Dagen tegnede godt med masser af sol og godt humør, da flere af aktiviteterne foregik ude på de grønne arealer.

Aktiviteterne ”wellness”, ”billedkunst”, ”blomsterdekoration”, ”idræt”, ”fodbold”, ”auto” samt ”leg og teambuilding” skulle nås i løbet af dagen, så der var nok at se til.

Mange piger valgte at besøge pigerne inde i welness rummet, hvor de fik lakeret negle; andre valgte at besøge billedkunst-værkstedet, hvor de kreative evner kom til udtryk.

Drengene besøgte autoværkstedet, hvor de fik viden om dette fag. Og så var der den populære bocartbane med både bump og skarpe sving. Her fandt man både drenge og piger med fart i blodet i gang med at prøve kræfter med skolens bocarts, der er lavet af tidligere elever på Borremose Erhvervsefterskole.

Ude på græsarealerne blev der dystet i fodbold eller arbejdet med leg og teambuilding, imens wolleyball og hockey foregik inde i skolens store idrætshal. Og eleverne gik til den med krum hals sammen med Borremose eleverne, kun afbrudt af frokostpausen, hvor man enten kunne fortære egen madpakke eller spise middagsmad fra skolens køkken.

Dagen sluttede med boller, frugt og saftevand – og for nogle en 6 km lang cykeltur tilbage til Aars.

Vi har ikke tidligere afholdt aktivitetsdage af denne slags, men det er bestemt ikke sidste gang. Det er vores oplevelse, at både vore og de andre skolers elever havde en dejlig dag, godt hjulpet af godt humør og en skøn solskinsdag i september. Samtidig vil vi også benytte lejligheden til at sige mange tak for den positive gejst og indstilling.

Kristbjørg Højgaard

Forstander

Dimissionstale 2016

”At vove er at tabe fodfæstet for en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv”. Citat af Søren Kirkegaard.

I vores verdens øjne kan det være farligt at vove eller turde, og hvorfor er det det? Fordi så kan risikerer man at tabe. Omvendt kan det være klogt ikke at vove - og dog, for hvis vi ikke vover, så kan vi meget let tabe.

Og uanset hvor meget vi taber ved at vove, så vil vi ikke tabe os selv. Hvis jeg f.eks. vover forkert, så hjælper livet mig, men med de konsekvenser, der har at vove forkert. Men hvis jeg slet ikke vover, hvad hjælper mig så?

Og nu tænker I nok, hvad vil hun egentlig med det her?

I bund og grund er min pointe meget enkel. Vi lærer ved turde at gøre noget – at tage springet at og prøve os selv af. Vi lærer om livet, vi lærer om andre mennesker, deres baggrund, deres værdier og deres måde at være på!

Vi lærer også rigtig meget om os selv, hvad vi kan rumme, hvad vi kan håndtere, hvad er rigtigt og hvad er forkert.

Med andre ord, så bliver vi meget mere bevidste om vores egne værdier – hvad vil jeg stå for, og hvordan vil jeg leve mit liv?

Og når man ved det, så er man faktisk nået rigtig langt! Nogle kalder det at blive mere moden, andre kalder det at blive voksen.

EFTERSKOLEÅR

På en efterskole møder vi andre mennesker, vi møder mennesker med vidt forskellig baggrund fra vores egen og måske også forskellige værdier fra vores egne. På vores efterskole siger vi, at vi skal være rummelige, dvs. at vi skal rumme andre mennesker, der er forskellige fra os selv. Det kan være, at de kommer fra en anden social baggrund, det kan være at de har en anden hudfarve, det kan være at de har nogle fysiske eller psykiske vanskeligheder, der gør, at de adskiller sig en smule fra resten af flokken. Og her er det, at rummeligheden kommer i spil. Og ikke mindst det at kunne tilgive andre mennesker for at gøre noget forkert.

Der er mange typer elever med meget forskellige baggrunde, men jeg mener også, at det netop er vores forskelligheder, der gør os hver især rigere som mennesker. Vi lærer, at man godt kan være lidt anderledes, og alligevel være et fint menneske, og at ham eller hende, der er lidt anderledes end resten af flokken rent faktisk er god nok, når man først lærer dem at kende.

Skolen skal være et sted, hvor der var stor rummelighed for den enkelte, og hvor der var højt til loftet. Dette gør også, at skolen kan blive et sted, hvor vi kan være os selv – og dog!

Vi skal jo også rette os efter skolens regler og værdier, og vi skal begå os i det forpligtende fællesskab, som f.eks. at gøre hovedrent på vores værelse ved årets slutning – eller tage opvasken efter middagsmaden og aftensmaden. Det kan være op ad bakke for nogle uden at jeg vil nævne navne.

Til jer der sidder her i dag – I har haft et år, hvor I har lært noget. I har præsteret at have tre forstandere på ét enkelt skoleår – endda meget forskellige forstandere med meget forskellig personlighed, forskellig måde at gøre tingene på nok også meget forskellige baggrunde. Den prøve har I bestået!

Det kan være, at der har været udfordringer, hvor jeres tålmodighed har været spændt til bristepunktet. Det kan være, at I har følt afmagt, frustration, men jeg er sikker på, at I også har oplevet glæde og tilfredshed – det kan jeg nemlig se på en masse billeder, der er taget i gennem året, ligesom jeg kan se det på jer, når jeg møder jer, taler med jer, eller når jeg hører jer ude på gangene.

Jeg kan kun sige en ting. Jeg er rigtig glad for at have mødt jer, om end det har været en meget kort tid! Jeg synes I er en skøn flok unge mennesker – og I har potentiale, hvis nogen nogensinde skulle komme og sige det modsatte. Og tak fordi I har taget så godt imod mig – det har gjort det noget lettere at starte på Borremose Erhvervsefterskole.

FAGLIGHED

Det er ikke kun på det personlige plan, I har lært noget. I de sidste to måneder har I gået til eksamen – både skriftlige prøver og mundtlige prøver. Og selv om jeg ikke har været her, imens I har haft almindelig skolegang, men kun har været her på skolen, imens I har gået til prøver og eksamener, så har jeg alligevel kunnet se, at I også har lært noget fagligt – for jeg har skrevet under på alle eksamenspapirerne.

Jeg har set jeres faglige stolthed, når I har arbejdet med jeres erhvervsfagprøver, og jeg har set jer, når I har været nervøse, forventningsfulde og glade, når I har ventet på at komme ind til eksamen eller lige har været oppe til eksamen.

TIL JER FORÆLDRE

I har nogle skønne unge børn, der er høflige, venlige, hjælpsomme og tillidsfulde. Dem kan I være stolte af. Og jo, I får nogle børn hjem, der kan meget mere end I tror, de kan. Min mormor sagde engang til mig. ”Du kan fem gange mere end du selv tror og ti gange mere end din mor tror”. Hendes udsagn har jeg mange gange husket, specielt når tingene har været svære eller vanskelige i livet, men hun fik ret!

Og så vil jeg også sige tak! Tak for den tillid I har vist skolen og os som personale – at I har overladt jeres guldklumper til os i den tro og tillid til, at de ville blive mere modne, at de ville lære at stå på egne ben, at de ville blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse, så de kan komme godt på vej til at kunne skabe sig selv en god fremtid.

Når jeres børn nu skal videre på enten en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse, fortsætte et år mere her på skolen, eller de skal noget helt andet, så tror jeg på, at de tør at tage springet. De tør vove sig ud i det – og I kan godt være trygge i, at de nok skal klare sig.

Dette betyder ikke, at de skal stå på egne ben og klare sig på egen hånd. For de vil stadig have brug for støtte, vejledning og opbakning. Men jeg er sikker på, at jeres børn - med opbakning fra familien, vennerne og troen på sig selv, nok skal klare sig godt.

SKOLEN

Som I nok allerede har bemærket, når I træder ind ad døren til skolen, så sker der lidt forandringer. Vi er begyndt at ændre lidt på de fysiske rammer på skolen, og dette vil fortsætte både i sommerferien, men også over de næste par år.

Som en elev sagde (jeg skal nok lade være med at nævne navne), da de kom hjem fra Norge fra studieturen. "Nu kan man rigtig se at der er kommet en ny forstander, der vil sætte sit præg på skolen. Hun var ikke tilfreds med forandringerne på det tidspunkt, men hun har fuldstændig ret!

Jeg ønsker selvfølgelig at sætte mit præg på skolen. Det gælder dog ikke kun de fysiske rammer, som jeg ønsker at gøre mere tidssvarende, men det gælder også den pædagogiske praksis, værdierne og fagene.

Alt dette kan jeg selvfølgelig ikke gøre alene, men heldigvis har jeg nogle meget kompetente og engagerede kolleger, der i samlet flok gerne vil være en del af denne udvikling. Og vi er alle allerede i fuld gang med forberedelserne til skolestarten i august.

Vi har valgt at holde fast i de ting, der virker, og så arbejder vi målrettet på at forbedre os, så vi bliver en skole, hvor håndværk, kreativitet og faglighed går hånd i hånd.

Vi har nogle gode erfaringer fra vores pædagogiske praksis og undervisningsmetoder, imens vi på nogle områder har brug for at forbedre os.

Vi vil arbejde mere med målstyret undervisning, så vores elever bliver bevidste om deres egen læring og bliver mere bevidste om deres egen indsats.

Vi vil organisere os på en anden måde for at kunne udfordre alle elever, dvs. at vi møder eleverne på deres ståsted, og herudfra arbejde med læring.

Vi har nogle gode valgfag og erhvervsfag, imens nogle fag trænger til en opgradering, så vi er i front med hensyn til de krav, der stilles af uddannelsessystemet, både hvad angår grundskolen og eud/eux området eller stx området.

Vi vil nemlig gerne have nogle elever, der efter endt forløb hos os, selv kan vælge, hvilken ungdomsuddannelse, de vil tage.

Friheden for selv at kunne vælge er vigtig for os!

Vi vil arbejde mere målrettet med skolens værdier – det vi kalder for værdibaseret ledelse eller værdibaseret klasseledelse.

Dette vil vi blandt andet gøre ved at styrke sammenholdet, trivslen, kammeratskabet og fællesskabsfølelsen på skolen, da vi ved, at trivsel og læring går hånd i hånd.

Vi tror på, at vi i løbet af det næste år når langt. Vi tror på at vi formår at skabe en meget klar profil som Erhvervsefterskole med høj faglighed, sammenhold og værdier.

Jeg vil slutte af med at sige tak for i år – tak fordi jeg fik lov til at møde jer, og til jer, der fortsætter til august, vil jeg sige god ferie og på gensyn.

Udenlandstur – Norge

Turen til Vrådal

Vi startede vores rejse med at tage bussen til Hirtshals, hvorfra vi tog færgen til Kristiansand. På færgen havde vi vores eget rum, hvor vi kunne hygge os og slappe af. 

Første dag

Den første blev en afslapningsdag. Selvom der ikke er meget fysisk aktivitet på selve rejsen, er der brug for at man finder sig til rette det nye sted.

Hver elev blev inddelt i en lejlighed med op til 5 andre, hvor de sammen selv skulle sørge for madlavning og rengøring.

Vandretur i Roholtfjeldet

Den næste dag var vi på en smuk, men dog hård vandretur i det norske fjeld. Vi var så hreldidge at vores ferielejigheder var beliggende direkte op af et højt bjerg. Vi sendte derfor eleverne og os selv på en oplevelsesrig vandretur, hvor der blev behov for at krydse fossende vandløb m.m.

​Aktivitetsdag - Land og Vand

På en dag med højt solskin og nærmest ingen vind, var det så heldigt at vi skulle på søen og sejle i kano, spille beach volley og golf. Det var en fantastisk dag, hvor mange var glade for at de huskede solkrem.

Nationalmuseum

Den første hele dag i Norge bød på en tur til et af verdens største nationalparker, hvor det er muligt at se mange forskellige dyr og flot natur, heriblandt elge. På busturen derhen fik vi en forsmag på det, da der ved vejene gik elge.

På museet blev vi vist rundt på deres interaktive rundvisning, hvorefter vi blev budt på varm suppe og en film om naturen.

​Hyggeaften

Om aftenen på sådan en tur elsker vi at hygge os omkring en masse forskellige spil. Der blev lystigt spillet poker, Bezzerwizzer med mere. Vi havde også taget en guitar og sanghæfter med. Så der var rig mulighed for samvær og hygge. De kreative havde også noget at beskæftige sig med, da vi havde taget tegneredskaber og papir med.

Praktiske prøver i erhvervsfagene er overstået med bravour

Der har været travlt på værkstederne og i skolekøkkenet de sidste dage på Borremose Erhvervsefterskole, hvor eleverne har været til prøve i deres erhvervsfag. Og det gik rigtig godt for eleverne, der blev bedømt af faguddannede censorer, og de kunne høste gode karakterer for deres indsats.​

Uanset om det var på autoværkstedet, i tømrerværkstedet, smedeværkstedet i skolekøkkenet eller på det velduftende værksted hos blomsterdekorationsholdet, så blev der arbejdet både intenst og kreativt.

Temaerne var mange, og det var inspirerende at se, hvad både drenge og piger havde fundet på i deres praktiske prøve.

 

Det er nu to år siden, Borremose Efterskole valgte at udbyde erhvervsfag, der henvender sig til elever, der efter 9. eller 10. klasse skal videre på en erhvervsuddannelse. I den forbindelse valgte man at ændre navn til Borremose Erhvervsefterskole.

I år har man udbudt fagene ”Tømrer”, ”jern og metal”, ”autoværksted”, ”blomster-dekoration”, ”mad til mennesker” og ”handel og service”.

Næste skoleår udvides erhvervsfags-profilen til også at omfatte fagene ”kosmetolog”, ”psykologi og pædagogik” og ”iværksætter”. Vi er spændte på, hvordan disse fag bliver modtaget af eleverne.

Uddannelsesmulighederne inden for er-hvervsområdet er jo mange, og derfor er det også vigtigt, at eleverne får mulighed for at afprøve disse muligheder, så de er sikre i deres valg, når de skal videre til en ungdomsuddannelse.

Vh Kristbjørg Højgaard forstander

I erhvervsfagene har eleverne mulighed for at vise nogle andre talenter end ved de almindelige skolefag, og dette kan være med til at styrke selvtilliden hos nogle elever. Alle får et afsluttende bevis på, at de har gennemført et erhvervsfag på Borremose Erhvervsefterskole.

Det er vigtigt at eleverne oplever en faglig stolthed for det erhvervsfag, de har valgt – og at de får lov til at vise deres evner i det, de interesserer sig for. Derfor er det også vigtigt, at de bliver undervist og bedømt af fagpersoner, der kender deres håndværk.

Selv om der er overvægt af drenge på holdene med ”drengefag” og piger på ”pigefagene”, så har holdene været blandede. Og ja, drenge kan faktisk godt arbejde med borddekoration og blomster, ligesom piger kan stå på autoværkstedet eller smedeværkstedet. Det vigtigste er, at de interesserer sig for faget, for så bliver de også dygtige.

Forældredag

Grundlovsdag havde eleverne fra Borremose Erhvervsefterskole inviteret forældre og søskende på besøg.

Borremose Erhvervsefterskole er en efterskole med 8. 9. og 10. klassetrin.

Herudover har eleverne mulighed for at vælge en række håndværksmæssige og kreative fag. Der er både tømrerværksted, autoværksted, jern- og metalværksted til drengene og kreative værksteder til pigerne, der blandt andet kan arbejde med kunst og design, blomsterbinding og kosmetologfaget mm.

Selv om der mandag til onsdag var skriftlig eksamen for 9. og 10 klasse eleverne, og skriftlige prøver for 8. klasse eleverne, havde eleverne sammen med personalet, givet sig tid til at gøre klar til at tage imod familien, så de kunne få en hyggelig eftermiddag med forskellige aktiviteter.

De mere musikinteresserede valgte at hygge sig med sang og guitarspil udenfor, imens andre forældre blev vist rundt på værkstederne af eleverne, som med sikkerhed kunne forklare brugen af de forskellige maskiner og redskaber.

I hallen blev der spillet volleybold, og imens blev der disket op med eftermiddagskaffe og kage til de fremmødte, hvorefter Borremosebandet sluttede arrangementet af med musik og sang.

Efter velkomst og informationer omkring den kommende studietur til Norge, de kommende mundtlige eksamener, gallafest og afslutningstur, var der tid til frokost.

Herefter var de forskellige værksteder åbne, hvor forældre og søskende kunne se og afprøve deres talenter, blandt andet i det kreative værksted, hvor de kunne lave en gave til mors dag på søndag.

Den populære gocart bane stod klar til prøveture, og her opstod der hurtigt kø, fordi både lærere, forældre, elever og søskende ville ud at køre i det gode vejr.