Borremose Efterskole ligger midt i Himmerland i et naturskønt område lidt syd for udgravningen af den gamle jernalderfæstning og -landsby, Borremosefæstningen.

Vi er en Efterskole, som har til formål at udbyde en undervisning i et højt fagligt niveau inden for både de boglige fag og de erhvervsfaglige fag.

Vores mange faciliteter, værksteder og samarbejde med virksomheder i nærområdet, giver os mulighed for at anvende forskellige undervisningsmetoder og mulighed for at tilbyde praksisnær undervisning for de elever, der lærer bedst ved at bruge deres hænder og kreative evner.

På skolen bestræber vi os på at have en ligelig fordeling mellem piger og drenge.

Vi lægger stor vægt på, at skolen er et rummeligt sted at være, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor der tages hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og behov.

Vi søger at inddrage vores elever i en demokratisk beslutningsproces, hvor eleverne også får indflydelse på skolegangen. Dette indebærer en gensidig forpligtelse mellem skolens personale og vores elever, da vores formål med medindflydelse er at udvikle vores elever til selvstændighed, ansvarlighed og tolerance over for vores medmennesker, således at vores skole er et rigtig godt sted at være.

Det er vores formål at give vores elever mod til at være sig selv, men hvor de samtidig lærer at tage hensyn til de andre, at tage ansvar for fællesskabet og at bidrage positivt til dette. Derfor ser vi også gerne, at alle elever deltager i arrangementer uden for almindelig undervisning og i weekender, hvor der er fastlagt fælles aktiviteter.

Der er gode busforbindelser til Aalborg, Viborg, Løgstør og Hobro.

 

HOLDNINGER OG VÆRDIER

Borremose Efterskole er oprettet i 1962 af FDF, KFUM og KFUK og IM i Himmerland. I dag er Y’s Men Club også med i baglandet.

Ligesom vores baglandsorganisationer, tager Borremose Efterskole afsæt i et kristent livssyn, hvor der er rum til det enkelte menneske, og hvor forskellighed respekteres og accepteres i vores fællesskab.

Alle mennesker er ligeværdige og er derfor forpligtet i et fællesskab, hvor vi alle værner om vores fælles værdier, der bygger på samarbejde, handlekraft, ansvar, respekt og engagement.

Vi tror på at hver enkelt af os kan byde ind med nogle personlige kvaliteter og ressourcer i det forpligtende fællesskab, og at vi på denne måde bliver hele mennesker, der kan tage ansvar og bidrage til den verden, vi lever i.

Vores grundværdier gør at vi vil være en skole, hvor:

  • alle elever modnes og trives i et forpligtende fællesskab

  • medmenneskelighed bliver sat højt

  • alle føler sig som værdifulde og unikke

  • alle respekterer hinandens forskelligheder

  • mobning ikke er tilladt

  • vi bidrager med at give vores elever selvtillid

  • samtalen er vigtig, når problemer skal løses

  • der også er plads til den enkelte.