Inklusion og Støtte

På skolen ser vi ikke inklusion som et begreb, hvor nogle unge er bedre end andre. Derimod ser vi inklusion som et begreb, hvor der er plads til mangfoldighed og forståelse for, at vi alle har forskellig baggrund og behov.

Hvis du har brug for støtteundervisning, er du naturligvis stadig velkommen her på skolen. Vi er ikke en specialefterskole, men vi kan tilbyde støtteundervisning i det omfang, det kan bevilges fra stat eller kommune.

Støtteundervisningen planlægges individuelt alt efter behov og de inklusionstiltag, der tilbydes en elev, vil blive beskrevet i en plan i samarbejde med den pågældende elev og forældrene. I arbejdet indgår tidligere udredninger samt udtalelser fra tidligere skole i det omfang, det er tilgængeligt.

Her vil mål for inklusionstilbuddet eller særlige støtte beskrives sammen med en plan for gennemførelse og evaluering tilbuddet, ligesom der udarbejdes en handlingsplan, der indeholder anvisninger til, hvilken støtte, der ydes til eleven i forhold til de særlige behov, eleven måtte have. På denne måde fungerer handlingsplanen som et arbejdsværktøj i undervisningen, hvor lærerne sikrer, at eleven får den nødvendige støtte i undervisningen.

Hvis du har brug for støtte, skal skolen så hurtigt som muligt bruge PPR rapporten, så vi kan sætte støttetiltag i værk. Har du behov for anden støtte, så kontakt skolen.