Niveaudeling

På Borremose ser vi det som en vigtig opgave at give dig mulighed for at blive et selvstændigt menneske, og at du bliver så dygtig som muligt, når du skal videre til en ungdomsuddannelse.

Vi evaluerer derfor løbende vores undervisningspraksis, så vi kan justere og gentænke vores undervisning, læringsyn og pædagogik.

Vores grundlæggende vurdering vil altid være, hvordan netop du lærer bedst. Har du bedst af at arbejde i større klasser med to lærere, eller er det de små klasser, der er bedst?  Har du brug for meget variation eller struktur i undervisningen, eller lærer du bedst ved at afprøve de boglige fag på et af værkstederne? Det handler om din måde at lære på, ikke vores.

Samtidig er vores undervisning niveauopdelt, således at undervisningen vil passe til dig, uanset hvilket fagligt niveau, du befinder dig på.

I løbet af skoleåret arbejder vi også i gruppearbejde, ligesom projektarbejde også er en del af undervisningen.