Økonomi og Ugepris

Indmeldelsesgebyr

I forbindelse med indmeldelsen skal der betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,-

Kursuspris

Kursusprisen på Borremose Erhvervsefterskole for skoleåret 2018/19 bliver 2290 kr. pr uge. Skoleåret er på 42 uger.

Kursusprisen bliver i alt kr  minus statstilskud. Statstilskud beregnes i forhold til hus-standsindkomsten i det år, der ligger 2 år før skolestart. Jo højere husstandsindtægt jo lavere statsstøtte.

På www.efterskole.dk/pris kan du beregne din egenbetalingen for efterskoleopholdet.

Er der særlige forhold, der gør sig gældende, kan kommunerne individuelt bidrage med ekstra tilskud, ligesom skolen har et mindre beløb, der kan tildeles, hvor der er et ekstraordinært behov for at mindske forældrebetalingen.

Forældrebetalingen falder i 10 månedlige rater – den første den 1. august 2017 – den sidste 1. maj 2018.

ALL INCLUSIV

  • Kost og logi (dog ikke sengetøj)

  • Undervisning

  • En lækker fritids-/skoledragt

  • Ekskursioner, lejrskoler og andet, som indgår i skolens program, herunder:

  • Udlandstur for hele skolen samt en ekstra udlandstur for vores InterClass.

  • Kørsel til og fra idræts- og sang/musikstævner o.lign.

 

I valgfag betales dog forbrug af materialer i tilfælde af større projekter f.eks. i Træ- og Metalværkstedet, (eks. bygning af Bocard) dette aftales dog med forældrene forinden. Der opgøres halvårligt i disse fag. aftales dette med forældrene.

På Borremose Efterskole lægger vi megen vægt på, at den ugepris, der opkræves også dækker for rejser o.lign. Vi kommer derfor ikke med flere større regninger.

DEPOSITUM

Den 1.maj før skolestart beder vi om et depositum på 2000 kr. Dette depositum vil ved skoleårets afslutning blive indregnet i slutopgørelsen, som bl.a. også indeholder materialeudgifter, evt. restbeløb udbetales.

FRAMELDING – AFBRYDELSE AF SKOLEOPHOLDET

I tilfælde af framelding før et skoleårs start, eller ved at opholdet afbrydes i utide, er depositumbeløbet tabt.

Ved afbrydelse af skoleopholdet påregnes desuden et frameldingsgebyr på 1000,- kr.+ 2 ugers betaling uden statstilskud