Undervisning

Vi er en efterskole, som har til formål at udbyde en undervisning i et højt fagligt niveau inden for både de boglige fag, erhvervsfaglige fag og kreative fag.

På skolen er det elevens udvikling, der er i centrum, både fagligt, personligt og socialt. Skolen skal være et rummeligt sted at være, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor der tages hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og behov. Dette sikrer vi gennem vores boglige fag, kreative profilfag og valgfag samt det sociale fællesskab og samvær på skolen.

Vi søger at inddrage vores elever i en demokratisk beslutningsproces, hvor eleverne også får indflydelse på skolegangen. Dette indebærer en gensidig forpligtelse mellem skolens personale og vores elever, da vores formål med medindflydelse er at udvikle vores elever til selvstændighed, ansvarlighed og tolerance over for vores medmennesker, således at vores skole er et rigtig godt sted at være.

Det er vores formål at give vores elever mod til at være sig selv, men hvor de samtidig lærer at tage hensyn til de andre, at tage ansvar for fællesskabet og at bidrage positivt til dette. Derfor ser vi også gerne, at alle elever deltager i arrangementer uden for almindelig undervisning og i weekender, hvor der er fastlagt fælles aktiviteter.